PALIATIVNÍ PÉČE JAKO STANDARDNÍ SOUČÁST MODERNÍ MEDICÍNY

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Pondělí 29.3. 10:40-11:55

Medicína se stále posouvá a průměrná doba dožití se postupně zvyšuje. Mortalita ale zůstává 100%. Co se tedy stane s těmi, kterým moderní medicína i přes veškeré pokroky již nemá co nabídnout? Někdy se říká: „umožnit jim důstojný zbytek života“. Dovedete si představit, že máte vy nebo někdo z vašich blízkých nějakou závažnou nemoc a lékaři vám nabízí „důstojný zbytek…“? Chtěli byste to? Co takhle snažit se o „co nejlepší život po co nejdelší dobu“? Jak se to dá zařídit a co to vlastně znamená? Co to je nejlepší možný život se závažnou nemocí? Odpovědí na tyto otázky se budeme na přednášce zabývat.

Téma paliativní péče na Agoře představí MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, PhD., přednostka Kliniky paliativní medicíny 1.LF UK a VFN, prvního akademického pracoviště svého druhu v ČR a vedoucí redakční rady časopisu Paliativní medicína.