Harmonogram Agora 2022

Pondělí 28. 2.

místnost/čas311knihovna405407
9:00 – 10:15Marek Orko Vácha
Chuť žít
Martin Hilský
Shakespeare –Náboženství
Slavomír Horák
Autoritativní režimy
František Liška
Jedy, léky a drogy
10:30 – 11:45Václav Cílek
Co se děje se světem
Jáchym Topol
Autorské čtení
Jitka Jeníková
Ztraceno v překladu
Tomáš Studeník
Co nám brání v úspěchu?
12:00 – 13:15Ondřej Boháč
Urbanistika
Jakub Otáhal
Epilepsie a její léčba
Mirko Rokyta
Příběh matematiky
Anežka Chudlíková
Kosmetika a podnikání

Úterý 1. 3.

místnost/čas311knihovna405407
9:00 – 10:15Veronika Bendová
Severní Čechy
Matěj Janský
Design
Miroslav Herold
Sv. Jan Nepomucký
10:30 – 11:45Tomáš Nidetzký
Měnová politika ČNB
Radek Chlup
Moderní mýty
Konsent
Prevence sexuálního násilí
Petr Zlatohlávek
Obrana a bezpečnost
12:00 – 13:15Marian Novotný
Genetika člověka
Miloš Doležal
Příběh Josefa Toufara
Martin Májovský
Neurochirurgie

Chuť žít

Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

Přednáška na motivy knihy Nevyžádané rady mládeži. O tom, že je třeba s pokorou přijmout vlastní velikost. O tom, že budoucnost neexistuje; my ji tvoříme. A o poznání, že symfonie, které nenapíšete vy, nevzniknou nikdy, obrazy, které nenamalujete vy, nebudou nikdy a dobré projekty, které nepřivedete do existence vy, nebudou nikdy.


Náboženské smýšlení Williama Shakespeara

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Notoricky známý překladatel, profesor anglistiky a znalec Shakespeara poprvé na Agoře! Jeho přednáška se pokusí komentovat Shakespearovo náboženské smýšlení a cítění v jeho hrách a básních, zároveň zohlední širší kontext anglické reformace.

Martin Hilský vystudoval anglickou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a koncem šedesátých let absolvoval doktorandskou stáž na univerzitě v Oxfordu. Přeložil kompletní Shakespearovo dílo a pro nakladatelství Odeon napsal mnohé předmluvy a doslovy. Je nositelem řady významných ocenění, včetně ceny Magnesia Litera, Národní ceny projektu Česká hlava a je také čestným členem Řádu Britského Impéria za zásluhy šíření anglické literatury. Předminulý rok vydal rozsáhlou monografii Shakespearova Anglie: Portrét doby, zachycující společnost alžbětinské doby v historicko-politickém kontextu, nevyhýbá se ani filosofickým a náboženským otázkám.


Jak fungují autoritativní režimy? Na příklad Kazachstánu a krize 2022

doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

Pokud budeme sledovat autoritářské režimy, bude vždy velmi podstatná nejen jejich formální (zákonná, ústavní), ale především neformální stránka. Tento aspekt tvoří jak tzv. tradiční struktury (rodové, klanové), tak i profesionální vazby, stejně jako rodinné vazby. Kombinací těchto prvků byla utvořena elita novodobého Kazachstánu až do ledna 2022, kdy pod vlivem událostí na několika rovinách začalo docházet k přerozdělení této zaběhlé elity a pravděpodobnému dokončení transformace neformálních elit od jednoho lídra ke druhému.


Jedy, léky a drogy

prof. Ing. František Liška, CSc.

Budou vysvětleny pojmy jako např. jed, toxin, smrtelná dávka LD50 (lethal dose) a uvedeny stupně toxicity. Na konkrétních příkladech bude probrána toxicita sloučenin, např. barnatých solí, sloučenin rtuti, kyseliny fluoroctové, alkoholů, nervově paralytických organofosfátů (sarin, novičok), DDT, thalidomidu (Contergan), polychlorovaných bifenylů apod. Z jedů rostlinného případně živočišného původu budou uvedeny příklady nikotinu, strychninu, bachratoxinu a botulotoxinu. Z psychedelických a psychotropních látek budou diskutovány marihuana jakožto zástupce kanabinoidních látek a ze zástupců alkaloidů potom příklady s 2-fenylethylaminovým farmakoforem (meskalin, amfetamin, metamfetamin, methylendioxymetamfetamin MDMA, morfin a jeho deriváty) a příklady s tryptaminovým farmakoforem (psylocybin, psylocin) 5-methoxydimethyltryptamin 5MeO-DMT, bufotenin). Z alkaloidů s tropanovým skeletem budou zmíněny atropin a kokain a za námelové alkaloidy bude uveden LSD (N,N-diethylamid lysergové kyseliny).


Co se děje se světem

RNDr. Václav Cílek, CSc.

Svět se posunul z holocénu do antropocénu, kdy se člověk stává významnou geologickou a klimatickou silou. Přechodné období, do kterého vstupujeme, má charakter kompozitní krize složené z mnoha aspektů od klimatických až po energetické a kulturní. Tato období obvykle přejí dobrému umění a možnosti prožít bohatý život.

Václav Cílek je geologem, klimatologem, popularizátorem vědy a publicistou. Význačnými tématy jsou změny klimatu, česká krajina a interakce přírody a civilizace.


Trnová dívka

Jáchym Topol

O folkloru prvních amerických národů hovoří a ze svých překladů čte spisovatel Jáchym Topol. Svět indiánů a Eskymáků je tajemný, oplývá humorem a někdy je i hrůzostrašný. Příběhy představí autor, který se potuloval po indiánských rezervacích, vydal se do Grónska a také pátral v mnohých archivech. Ve své knize Trnová dívka sebral dávná vyprávění, která kolovala u ohňů i v iglů, dávno před příchodem Evropanů. Nahlédněte pod hladinu Topolovy tvorby.


Ztraceno (nejen v arabském) překladu

Mgr. et Bc. Jitka Jeníková, Ph.D.

Co obnáší práce překladatele? A co práce překladatele z jazyka češtině tak vzdáleného, jako je arabština? Co máme vlastně na mysli, když mluvíme o arabské literatuře, co si z ní(ne)můžeme v češtině přečíst a proč tomu tak je? A co a jak (de)formuje náš obraz arabského světa? Jitka Jeníková vystudovala bezpečnostně právní studia na PAČR a arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na FF UK, kde dále pokračovala v doktorském studiu na teorii a dějinách literatur zemí Asie a Afriky. Je redaktorkou literárního webu iLiteratura a pravidelně spolupracuje s týdeníky Hrot a Ekonom. Překládá z angličtiny a z arabštiny.


Co nám brání v dosažení úspěchu a štěstí a proč všichni toužíme po dokonalosti?

Tomáš Studeník, MSc MBA

promluví o:

  • dokonalosti a proč po ní všichni toužíme, ačkoli neexistuje,
  • úspěchu a co nám brání ho dosáhnout a proč všichni kolem nás jsou úspěšnější,
  • štěstí jestli a jak můžeme ovlivnit, zda jsme se svým životem spokojení.

Tomáš je radikální inovátor a městský hacker. Zlepšuje nemocnice, továrny, města a svět umění. Šéfuje konzultační společnosti Insane Business Ideas. Přivedl do Česka FuckUp Nights a napsal Velkou knihu fuckupů. Časopisem Computer World byl vyhlášen TOP IT osobností roku 2020. Tomáš je autorem projektu THEAITRE, kde umělá inteligence napsala po 100 letech od premiéry R.U.R. Karla Čapka divadelní hru. Od roku 2021 Tomáš vyučuje spolu s děkanem Fakulty informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové kurz Vědy o selhání.


Praha – Hlavní město Hondurasu

Mgr. Ondřej Boháč

Plánování je klíčový nástroj úspěšných evropských měst – platí to ale v Praze a v dalších velkých městech Česka? Neplatí – ale proč? Kdo a jak opravdu rozhoduje o budoucnosti měst? V jaké kondici je dnes veřejná správa měst a je schopna reagovat na globální výzvy a zrychlující se svět? Není – ale co je třeba změnit, aby se zaběhnutý (ne)řád změnil a aby reagovat schopna byla? A kdo o tuto změnu nestojí? Pro zájemce případně jako bonus základní úřednické triky.

Mgr. Ondřej Boháč je geograf dlouhodobě působící v oblasti veřejné správy. Od roku 2017 je ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Pracoval jako koordinátor GIS dat v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a stál u zrodu pražských stavebních předpisů nebo Centra architektury a městského plánování. Podílel se na vytyčení tzv. Pražských pólů, tedy extrémních bodů území Prahy.


Příběh matematiky

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

„Co vlastně dělá matematik?“ je otázka, kterou profesionální matematici slyší poměrně často. Pokud zní z úst studentů, kteří o studiu matematiky uvažují, lze z ní občas vyčíst i jakousi obavu „co ze mně bude až třeba tu školu vystuduju a čím a jak se budu živit…“ V přednášce a třeba i v následné diskusi se pokusíme na tuto i podobné otázky najít odpovědi.

Docent Mirko Rokyta, výzkumník v oblasti matematické analýzy, děkan Matfyzu a v neposlední řadě člen folklorní hudební skupiny Asonance, podá v rámci Agory přednášku určenou nejen aspirujícím matfyzákům.


Jak budeme v budoucnu léčit epilepsii?

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Epilepsie patří mezi nejčastější chronické onemocnění mozku a i přes značné pokroky je stále třetina pacientů, která na léčbu farmaky neodpovídá. Část těchto pacientů pak profituje z chirurgického odstranění části mozkové tkáně, ve které záchvaty vznikají. V rámci prezentace a diskuze se zaměříme na pochopení principů, tj. co to je epilepsie, jaké jsou příčiny, jak se epilepsie rozvíjí, jak se dá poznat, jak fungují moderní diagnostické metody (MRI, PET, SPECT, EEG ) a také na základní principy, jak můžeme epilepsii v současnosti léčit. Zaměříme se nejenom na některé genetické epilepsie, ale i na epilepsie získané, tedy ty, které vznikají v původně zdravém mozku po tzv. epileptogenním inzultu. V diskuzi si zkusíme společně načrtnout cesty, jakými se bude pravděpodobně epilepsie léčit v budoucnosti. V průběhu přednášky předpokládám vysokou míru interakce – otázky, komentáře, diskuze.


Vlastní značka aneb cesta rtěnky z výroby až k Vám domů

Anežka Chudlíková

Mít vlastní značku není ani v dnešní době hračka. Zařídit aby byla kompletně veganská, cruelty free a k tomu ještě ekologická a vyráběná v Česku je už ale opravdový oříšek. Anežce Chudlíkové, známé také jako NOT SO FUNNY ANY se to ale již čtvrtým rokem daří a k tomu všemu jí to při tom ohromně sluší. Za celým procesem výroby jednotlivých produktů je ohromná práce, kterou by si člověk, který nikdy nic takového nedělal, asi neuměl představit. Za úspěchem je toho ale mnohem víc, v dnešní době například i propagace značky na sociálních sítích, která může být náročnější než se může zdát.


Severní Čechy jako prototyp temného kraje – mýtus, stereotyp nebo realita?

Veronika Bendová

Byl jednou jeden kraj. Po válce z něj najednou nejdřív zmizeli lidi. A potom (těm novým) lidem pro změnu zmizely vesnice. A ještě později z mnoha zbylých vesnic zmizely kostely. Jen tak.

Co tohle všechno udělá s místem a lidmi, kteří tu zůstali? Co se stalo s našimi Němci? Vyloučené lokality, hnědouhelné pánve, chemičky a elektrárny…? Ale také neobyčejně působivá krajina, domy s německými nápisy, opuštěné hřbitovy, charismatické České Středohoří, smutné a tajemné Krušné hory, smutná a zmizelá minulost. Jak vnímáme český sever, respektive severozápad? A jak se „petrifikuje“ jeho obraz v seriálech a filmech, které tu v posledních letech vznikly (Pustina, Svět pod hlavou, Rapl, Most, Sever)…?


Jak sv. Jan Nepomucký doputoval až na konec světa

P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SI

Popularita svatého Jana Nepomuckého se od 17. století šířila do nepředstavitelných rozměrů. Je nesporné, že žádný jiný rodák z Čech nemá tolik veřejných pomníků, jako právě tento křesťanský mučedník středověku. To ale nemusí znamenat, že by byl nejznámějším Čechem, byť na mnoha místech světa se dosud těší úctě a zájmu. Pokusíme se zodpovědět otázku, proč a jak se z českého Jana stal Jan „světový“ a zda může být za takového dosud považován.


Pod hladinou otevři oči

MgA. Matěj Janský

Co se mi nepovedlo a jsem za to rád. Jak jsem se stal designérem. Co designéři dělají a co je design? Propojení dusané hlíny a virtuální reality. Proč studentům vše projde a k čemu je to dobré. Erasmus pracovní stáž v zahraničí je skvělý nápad.

Matěj brzy oslaví dvacáté osmé narozeniny. Potkat ho můžete na Letné ve studiu janskydundera, kam jezdí na kole z Velké Chuchle, spolupracuje s prestižními zahraničními výrobci nábytku, jako architekt propaguje a realizuje technologii dusané hlíny, je ženatý, má 3 děti.


Měnová politika České národní banky

Ing. Tomáš Nidetzký

Základním úkolem měnové politiky je zajistit cenovou stabilitu. Co to znamená? Proč je v Česku, stejně jako ve většině vyspělého světa, cílem 2% inflace? Co musí dělat centrální banka, aby tohoto cíle dosáhla? Na konci minulého roku rostly ceny v eurozóně o 5 %, u nás o 6,6 %, v Polsku o 8 %, v Turecku dokonce o více než 36 %. Co za tím je? Jakým těžkostem centrální banky čelí? A nešlo by to dělat jinak? Nebude to sice plnohodnotný kurz potápění, ale i toto měnové šnorchlování vám umožní pochopit, co se skrývá pod cenovou hladinou.


Obrana a bezpečnost: proč se o nich bavit a jak je ovlivnit

PhDr. Petr Zlatohlávek

Petr Zlatohlávek působí v nevládní organizaci Jagello 2000, jež je hlavním českým subjektem veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky a členství ČR v Severoatlantické alianci. Přednáška se bude věnovat obranné a bezpečností politice, a proč bychom zrovna těmto tématům měli v současné době věnovat pozornost.


Chce to souhlas

Konsent

Konsent se dlouhodobě věnuje prevenci sexuálního násilí. Pořádá workshopy sexuální výchovy pro žáky, výuky sexuální výchovy pro učitele a rodiče, organizuje kampaně vyvracející mýty kolem sexuálních témat, spolupracuje se spoustou podniků za účelem zajištění bezpečného prostředí pro návštěvníky apod. Zažijte jejich workshop na vlastní kůži!

„Chceme přispět k tomu, aby se všichni mohli cítit bezpečně. Konsent se proto věnuje prevenci znásilnění a sexuálního obtěžování a šikany. Neříkáme ženám, co mají nebo nemají dělat, aby jim nikdo neublížil. Naopak vysvětlujeme všem, co znásilnění, obtěžování a násilí je a jaké důsledky má. Proto se věnujeme zkvalitňování sexuální výchovy tak, aby mladí lidé měli dostatek informací pro vytváření kvalitních a bezpečných vztahů.“


Moderní mýty

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

V naší přednášce se na různých příkladech stručně podíváme, jak současné politické mýty fungují. Základní princip si vysvětlíme na historických mýtech a následně se budeme věnovat mýtům vědeckým, které získaly mimořádný význam v průběhu pandemie.

Jednou ze základních funkcí mýtu bylo odedávna vymezování základních principů sdílené sociokulturní identity. Zvláštní podobu získala tato schopnost mýtů v moderní době. Ta na jednu stranu řadu mytických prvků odvrhla a tradiční divokou mytickou imaginaci začala vnímat jako naivní a iracionální, současně však tvorba mýtů pokračovala v jiném rámci. Hlavními mýtotvorci již nebyli básníci, ale historici, jejichž příběhy poskytovaly mytické zakotvení pro nově vznikající národní státy, a intelektuálové, kteří svými příběhy dokázali vyvolávat nadšení pro nové hodnoty typu rovnosti, svobody či sociální solidarity.

Tyto moderní mýty se od těch tradičních liší v tom, že se snaží pracovat pouze s ověřenými fakty a že rozsáhle využívají racionální argumentace, nicméně příběhy a vzorce z těchto fakt poskládané a touto argumentací podpořené se od těch tradičních mytických příliš neliší. I ony mají nakonec blíž k emocím než rozumu, dokáží nás hluboce motivovat, mají archetypický základ, jsou vnímány jako nedotknutelné, společnost bez nich nemůže existovat.


Mozek, operace při vědomí a neurochirurgie: jde vše propojit?

MUDr. Martin Májovský, Ph.D.

O mozku, nejkomplexnějším a nejsložitějším orgánu lidského těla a o operacích při vědomí, kdy chirurg provádí operaci řečového centra a zároveň s pacientem komunikuje. O tom a o propojenosti v rámci celého nervového systému a oboru neurochirurgie bude přednáška předního českého specialisty v tomto oboru, profesora Davida Netuky. Profesor Netuka působí kromě výuky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy i na mezinárodních kongresech, je autorem řady publikací a věnuje se zejména léčbě akutních cévních onemocnění mozku, adenomů hypofýzy a celého spektra maligních nádorů lebky.


Pílí a odvahou se udělají veliké věci

Mgr. Miloš Doležal

Příběh Josefa Toufara (1902-1950), jedné z prvních obětí komunistického režimu. O příběhu Josefa Toufara bude hovořit spisovatel a publicista Miloš Doležal, který má velké zásluhy na zachování jeho odkazu. Mimo jiné je autorem knih Jako bychom dnes zemřít měli a Krok do tmavé noci, ve kterých autor nenabízí jen pouhou rekonstrukci událostí kolem číhošťského zázraku a následné knězově mučednické smrti, ale popisuje Toufarův život studenta a kněze, jeho smýšlení, a snaží se mu tak co nejvíc přiblížit.


Jak neutonout v moři lidské genetické informace

Mgr. Marian Novotný, Ph.D.

Roku 2000 byl ukončen jeden z nejambicióznějších vědeckých projektů všech dob a to popsání kompletní genetické informace člověka. Tento objev byl popisován jako první krok k schopnosti léčit většinu lidských chorob. Dnes je tomu už více než 20 let a tak se můžeme ptát: Jak kompletní tedy toto popsání ve skutečnosti je? Jak je pravděpodobné, že budete znát i Vy svou kompletní genetickou informaci? Kolik paměti je potřeba k uložení genomu člověka a jak nám skutečně pomohla znalost lidské DNA sekvence v léčení nemocí?


Letos bohužel neuvidíte:

Strava a poruchy příjmu potravy

Mgr. Edita Weidenthalerová

Poruchy příjmu potravy (PPP) patří mezi psychická onemocnění, která jsou charakterizována patologickým jídelním chováním a vnímáním vlastního těla s mnoha somatickými, psychologickými a sociálními následky. Cílem této přednášky je poskytnou základní informace o problematice poruch příjmu potravy z pohledu nutričního terapeuta, upozornit na nedostatečnou primární prevenci a nastínit zdravotní rizika spojená s tímto onemocnění.