O Agoře

Agora 6 již brzy!
16. a 17. března 2018

Agora je studentský den přednášek a workshopů na Arcibiskupském gymnáziu. Stejně jako její starověký předchůdce si klade za cíl shromažďovat zajímavé osobnosti a projekty a představovat je studentům i veřejnosti.

Agora je jedinečná příležitost jak si rozšířit obzory nejen při přednáškách a diskuzích, ale i na interaktivních workshopech. Stejně jako ten loňský se i šestý ročník Agory odehraje ve dvou dnech, tématem letošní Agory je Zrcadlo.

Přijďte na Agoru!