O Agoře

Agora 5 je tady!
Již 3. a 4. března…

Agora je studentský den přednášek a workshopů na Arcibiskupském gymnáziu. Stejně jako její starověký předchůdce si klade za cíl shromažďovat zajímavé osobnosti a projekty a představovat je studentům i veřejnosti.

Agora je jedinečná příležitost jak si rozšířit obzory nejen při přednáškách a diskuzích, ale i na interaktivních workshopech. Stejně jako ten loňský se i pátý ročník Agory odehraje ve dvou dnech, jejím ústředním tématem je hra~hrana~hranice.

Agora je hra, Agora jde na hranu, Agora nezná hranic myšlenkových ani fyzických. Přijďte překročit ty své! Přijďte na Agoru!

Zveřejnil(a) Agora dne 25. leden 2017