O Agoře

Agora IX již brzy!

Připojte se 29. a 30. března 2021 na Agoru!

Agora je studentské přednáškové pásmo na Arcibiskupském gymnáziu, letos výjimečně online přes platformu Google Meet.

Stejně jako její starověký předchůdce si i Agora klade za cíl shromažďovat zajímavé osobnosti a projekty a představovat je studentům i veřejnosti.

Agora je jedinečná příležitost jak si rozšířit obzory nejen při přednáškách a diskuzích, ale i na interaktivních workshopech. Stejně jako ten loňský se i devátý ročník Agory odehraje ve dvou dnech, tématem letošní Agory je Kouř.