(NE)SPOUTANÁ ENERGIE

Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult.

Pondělí 29.3.2021 9:10-10:25

Síly, které drží jádra atomů pohromadě, jsou ty nejmocnější v nám známém vesmíru. Za pouhé jedno století od objevů C.W. Roentgena, A.H. Becquerela, manželů Curieových a jejich současníků se lidé naučili tyto síly široce využívat. Nejviditelnějším a nejdiskutovanějším výsledkem je zvládnutí možnosti uvolňovat ve formě tepla obrovskou energii ukrytou v jádře atomu. Nejprve při výbuších jaderných bomb, vzápětí jako zdroj tepla pro výrobu elektřiny. První jaderná elektrárna byla k veřejné síti připojena v červnu 1954 v sovětském Obninsku. Dnes jaderné elektrárny pracují ve 33 zemích světa a pokrývají 10% světové spotřeby elektřiny. Vědci a inženýři usilovně pracují na pokročilých typech jaderných reaktorů, které by umožnily, tento podíl v dohledné době zvýšit. Jaderné elektrárny mohou být významným pomocníkem při omezování vlivu člověka na klima, emise skleníkových plynů při jejich provozu jsou zanedbatelné. Velká očekávání jsou spojena se zvládnutím jaderné fúze.