KOUŘ Z UHLÍ: ZÁLEŽÍ NA NĚM?

Jan Krčál, analytik serveru faktaoklimatu.cz

Pondělí 29.3. 10:40-11:55

Největší díl elektřiny v Česku pochází z uhelných elektráren. V současné době probíhá diskuze o odklonu od tohoto zdroje. Jak velkou roli hraje vlastně uhelný kouř v probíhající klimatické změně? Je potřeba uhelné elektrárny odstavit a (proč) je to tak těžké? A co můžeme dělat my?

Nejen na tyto otázky odpoví Jan Krčál, který pro server faktaoklimatu.cz zpracovává analýzy a podkladová data, obzvláště z oblasti energetiky a emisí. V rámci projektu Fakta o klimatu odborníci shromažďují data o klimatické změně, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné), a zpracovávají je do přehledných grafů a infografik. Poskytují tak srozumitelné údaje široké veřejnosti a snaží se tak o zkvalitnění diskuze o klimatické změně. Za svou práci získali Cenu za komunikaci globální změny klimatu, kterou uděluje Informačni centrum OSN v Praze.